Trefwoord: Treinverkeer/railinfra

Oordelen

Oordeel 2016-05
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de (nieuwe) functie van medewerker Incidentenbestrijding. Na het positief afronden van de onderdelen assessment, gesprek en Psychologisch Onderzoek heeft de klager een aanstellingskeuring gehad. Klager heeft alle onderdelen van de sollicitatie met goed gevolg afgrond, inclusief de aanstellingskeuring. Tijdens een telefoongesprek met de aspirant werkgever heeft klager vernomen dat hij niet in dienst wordt genomen.
Betrokkene klaagt over de gevolgde procedure en de wijze waarop hij is behandeld door aspirant werkgever. Klager veronderstelde dat hij in dienst zou worden genomen, als hij medisch geschikt is.

Oordeel 2013-04 (klager / aspirant werkgever) (klager / keurend arts)
Klager heeft bij aspirant werkgever gesolliciteerd naar de functie van Hoofdconducteur (hierna: HC). In opdracht van aspirant werkgever is klager gekeurd. De keurend arts heeft klager ongeschikt geacht voor de functie van HC. Redenen voor de afkeuring zijn met name een te groot veiligheidsrisico door de medische voorgeschiedenis van klager en zijn zeer lage belastbaarheid. Klager kan zich niet in deze keuringsuitslag vinden.


Adviezen

Advies 2011-23
Een sollicitant heeft via het uitzendbureau gesolliciteerd op de functie van treinmachinist. De keuringsarts heeft hem afgekeurd, omdat hij een pacemaker heeft. Zijn behandelend cardioloog en een specialist op het gebied van pacemakers hebben aangegeven dat hij goed in staat is om de functie te vervullen. Sollicitant heeft gehoord dat een herkeuring rond de €1.500 kost.

Advies 2012-16
De vraag is of een sollicitant in het kader van een aanstellingskeuring voor de functie van machinist kan worden afgekeurd wegens overgewicht.

Advies 2012-09 
De vraag gaat over keuringen in de railinfra-branche, voor de functies Veiligheidsman en Leider Werkplekbeveiliging. De medische eisen voor deze functies zijn geschrapt uit het Besluit Spoorwegpersoneel. Toch worden de keuringen nog steeds uitgevoerd op grond van de oude regelgeving. Wanneer zijn aanstellingskeuringen mogelijk en wanneer is er sprake van een verplichte medische keuring tijdens dienstverband?