Trefwoord: Uitzendkracht

Oordelen

Oordeel 2004-16
Uitzendkrachten bij havenbedrijf solliciteren op vacatures. Advertentie zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier zegt niets over aanstellingskeuring. Sollicitatieformulier stelt vraag over gezondheid. Sollicitanten krijgen voor keuring geen infromtatie over doel, welke vragen en onderzoeken en hun rechten. Werkgever heeft geen medische functie-eisen op schrift gesteld, geen advies gevraagd aan Arbo-arts, geen overleg gehad met OR. Keurend arts keurt sollicitanten goed maar voorziet veiligheidsrisico′s in de toekomst.


Adviezen

Advies 2017-07
Vraagsteller is 1,5 jaar als uitzendkracht werkzaam bij werkgever. Werkgever stelt een aanstellingskeuring als voorwaarde voor het aanbieden van een dienstverband.

Advies 2016-07
De vraagsteller heeft als uitzendkracht voor een aspirant-werkgever gewerkt. Deze aspirant-werkgever wil hem nu voor dezelfde functie in dienst nemen, onder voorwaarde van een positieve uitslag van een aanstellingskeuring. De vraagsteller wil weten of de aspirant-werkgever hem mag laten keuren.

Advies 2014-24
Een man heeft als uitzendkracht een bepaalde functie uitgeoefend bij de werkgever. Vervolgens wordt hij door dezelfde werkgever voor dezelfde functie in dienst genomen. De vraag is of het is toegestaan om hem een aanstellingskeuring te laten ondergaan in het kader van de sollicitatieprocedure.

Advies 2011-23
Een sollicitant heeft via het uitzendbureau gesolliciteerd op de functie van treinmachinist. De keuringsarts heeft hem afgekeurd, omdat hij een pacemaker heeft. Zijn behandelend cardioloog en een specialist op het gebied van pacemakers hebben aangegeven dat hij goed in staat is om de functie te vervullen. Sollicitant heeft gehoord dat een herkeuring rond de €1.500 kost.

Advies 2011-14
Adviesvrager vraagt namens een uitzendkantoor in Nederland, onderdeel van een Belgisch concern wanneer en voor welke functies een uitzendkracht een medische keuring dient te ondergaan.

Advies 2010-04
Vallen uitzendkrachten ook onder de Wet op de medische keuringen (WMK)?

Advies 2008-12
Een werknemer werkt al twee jaar als uitzendkracht bij een bedrijf. Er is uitzicht op een vast contract, maar een aanstellingskeuring is verplicht, omdat er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Na de keuring wordt duidelijk dat de man al twee jaar blaascarcinoom heeft. Dit heeft hij al die tijd verzwegen. Had hier gekeurd mogen worden? Had de man zijn ziekte mogen verzwijgen/mogen liegen?

Advies 2007-13
Een gemeente huurt regelmatig personeel in via een uitzendbureau; aansluitend wordt de medewerker aangesteld in gemeentelijke dienst. Voor bepaalde functies stelt de gemeente een aanstellingskeuring als vereiste voordat tot aanstelling wordt overgegaan. Voor een toezichthouder op de afdeling sport en recreatie die werkzaam is bij het zwembad, heeft de gemeente een aanstellingskeuring aangevraagd. De keuringsarts wil de keuring niet verrichten, omdat de medewerker al via het uitzendbureau voor de gemeente werkt. Volgens de keuringsarts zou dat in strijd zijn met de WMK. De keuring is daarom niet uitgevoerd. De keuringsarts stelt dat in deze situatie een intredeonderzoek wel is toegestaan.

Advies 2004-01 
In welke situaties mag een bedrijf een intredeonderzoek of een aanstellingskeuring uitvoeren?