Trefwoord: Vaccinatie

Advies 2015-10
Vraagsteller wil weten of het toelaatbaar is om een aanstellingskeuring te verrichten gericht op vaccinatiestatus of serostatus voor mazelen bij sollicitanten voor functies, waarin veelvuldig patiëntencontact plaatsvindt. Deze keuring zou worden verricht ter bescherming van derden (patiënten). Voorwaarde voor aanname zou dan zijn dat de sollicitant voldoende beschermd is door vaccinatie of door voldoende antistoffen.