Trefwoord: Verzwijgen

Oordelen

Oordeel 2003-04
Arbeidsdeskundige van reïntegratiebedrijf geeft gedurende sollicitatiefase informatie over arbeidshandicap sollicitante aan toekomstig werkgever, waardoor sollicitante baan misloopt.


Adviezen

Advies 2015-19
Een werknemer heeft in het verleden een aanstellingskeuring gehad in verband met zijn nieuwe functie. Voorafgaand aan deze keuring diende hij een formulier in te vullen, met daarin onder andere vragen over ziekteverzuim in het verleden. De werknemer heeft de aanstellingskeuring positief afgerond en ging de betreffende functie vervullen.

Anderhalf jaar na de aanstellingskeuring is de werknemer uitgevallen wegens medische klachten. De werknemer heeft aangegeven dat hij mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel relevante informatie heeft achtergehouden tijdens de keuring. De werkgever vraagt of het mogelijk is om het formulier van de aanstellingskeuring in te zien of op een andere manier te achterhalen of werknemer onjuiste informatie heeft gegeven tijdens de aanstellingskeuring.

Advies 2008-12
Een werknemer werkt al twee jaar als uitzendkracht bij een bedrijf. Er is uitzicht op een vast contract, maar een aanstellingskeuring is verplicht, omdat er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Na de keuring wordt duidelijk dat de man al twee jaar blaascarcinoom heeft. Dit heeft hij al die tijd verzwegen. Had hier gekeurd mogen worden? Had de man zijn ziekte mogen verzwijgen/mogen liegen?