Trefwoord: Voorwaardelijke goedkeuring

Advies 2013-15
Vraagstelster vraagt of een aanstellingskeuring vanwege mogelijke contractsverlenging is toegestaan wanneer de medewerker bij aanname voorwaardelijk is goedgekeurd, maar er tijdens het dienstverband (ondanks getroffen aanpassingen/ behandelingen) twijfels zijn gerezen dan wel zijn blijven bestaan ten aanzien van de medische geschiktheid.