Trefwoord: Vrijwilliger

Oordelen

Oordelen 2005-09
Klager krijgt tijdens het sollicitatiegesprek mondelinge informatie over de functie-eisen en de keuring, die bestaat uit onder meer een fietsproef. Op het vragenformulier vermeldt klager, dat hij diabetes heeft. De keurend arts verricht een volledige keuring. Telefonisch hoort klager, dat hij onder meer is afgekeurd op grond van diabetes.

Oordelen 2004-12
Politie Haaglanden mag geen vragen stellen omtrent gezichtsvermogen sollicitant door middel van sollicitatieformulier en ogenbriefje. Keurend arts mag geen ongevraagde adviezen geven.

Oordelen 2004-13
Keurend arts geeft ongevraagd advies over laserbehandeling aan aspirant sollicitant, zonder te wijzen op risico′s en gevaren, die daaraan gebonden zijn.


Adviezen

Advies 2016-06
Kan een sollicitant op basis van een – door de werkgever vastgestelde – zware psychische aandoening worden afgekeurd voor een functie als (onbetaalde) vrijwilliger bij een reisorganisatie?

Advies 2014-02
Een vrouw die solliciteert op een functie als vrijwilliger (aan de vrijwilligersfunctie zijn veiligheidsaspecten verbonden) heeft een uitnodiging ontvangen van de arbodienst voor een medische keuring.