Trefwoord: Wsw (wet sociale werkvoorziening)

Adviezen

Advies 2016-52
De betrokken medewerker heeft een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor 20 uur. Medewerker is werkzaam als productiemedewerker en werkt volgens indicatie Wsw. Begin 2015 heeft het UWV een beschikking herindicatie afgegeven voor de duur van 6 jaar. In de indicatiestelling van het UWV staat vermeld dat “de medewerker in overleg met de bedrijfsarts haar werkuren heeft teruggebracht naar 12 uur per week”.

In de voorgaande indicatiestelling van het UWV stond vermeld dat de medewerker 4 uur per dag tot 20 uur per week mag werken. Voorts staat vermeld dat wanneer het wenselijk is en de belastbaarheid het toelaat deze uren in de toekomst (geleidelijk) kunnen worden uitgebreid. Dit in overleg met de bedrijfsarts.

Advies 2013-09
Iemand met een (nauwelijks zichtbare) beperking en een wsw-indicatie wil weten of het verplicht is dat te melden in een sollicitatiegesprek en of de potentiële werkgever dan kan vragen om een medische keuring.

Advies 2010-16 
Een persoon die werkloos is en een WW-uitkering ontvangt, vraagt de CKA het volgende. In het kader van zijn re-integratie moet hij van de gemeente meedoen aan een arbeidstraining (Work First-project). Daarbij dient hij een psychologische keuring te ondergaan om te bezien of hij onder de WSW valt. Zes jaar geleden heeft hij last gehad van psychische klachten in de vorm van een gedragsstoornis en men wil nu bezien wat hij psychisch aankan. De persoon zelf wil dit echter niet. Hij wil ook niet onder de werkingssfeer van de WSW vallen, aangezien hij van mening is meer aan te kunnen dan dat de gemeente denkt.

Advies 2007-09
Een bedrijfsarts in dienst van een Arbodienst, werkt voor twee Sociale Werkvoorzieningsbedrijven (SW-bedrijven). Hij krijgt met enige regelmaat verzoeken van deze bedrijven om een medisch advies te geven over de uitbreiding van het aantal contracturen bij een medewerker die al in dienst is van het SW-bedrijf. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vraag of het vanuit medisch oogpunt verstandig of wenselijk is om het contract van een medewerker die op dat moment 20 uur per week in dienst is (4 uur per dag), uit te breiden naar 30 of 36 uur per week. De belangrijkste vraag waarover de bedrijfsarts zou moeten oordelen, is of de medewerker de uitbreiding van de uren medisch wel aan kan.