Trefwoord: Zelfstandige

Adviezen

Advies 2014-08
Vraagsteller kan vanwege diabetes niet in dienst treden bij Defensie. Hij ambieert een baan binnen de militaire muziek; werk dat hij al 10 jaar als zzp’er (zelfstandige zonder personeel) doet. Het betreffende militaire orkest wil hem graag aannemen, maar de keuringsarts geeft geen dispensatie voor het feit dat hij diabetes heeft.

Advies 2013-16
Vraagsteller werkt voor een klant op bouwmachines en heeft een allergie voor wespenbeten. Hij vraagt zich af wat hij kan doen nu de klant een gezondheidsverklaring verlangt.

Advies 2013-11
Vraagsteller heeft 18 jaar als ZZP’er patiëntgebonden activiteiten verricht bij een organisatie. Vanwege een uitbreiding van zijn werk met leidinggevende taken accepteert hij een tijdelijke aanstelling bij dezelfde organisatie. Daarna wordt hij door de arbodienst uitgenodigd voor een aanstellingskeuring vanwege verplichte infectiepreventie.
Hij is hierover inhoudelijk noch procedureel geïnformeerd. Hij geeft aan risicovormer noch risicodrager te zijn. Verder verandert zijn patiëntgebonden werk niet. Hij vindt dat de procedure onjuist is, dat de indicatie niet gemotiveerd is en dat er geen injecties noch een röntgenonderzoek hoeven te worden verricht.