Trefwoord: Ziekteverzuim

Oordelen

Oordeel 2009-02
De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) is gevraagd haar oordeel uit te spreken over de vraag of de werkgever bij een interne sollicitatieprocedure in strijd heeft gehandeld met de Wet op de medische keuringen (Wmk) door gegevens over ziekteverzuim in het verleden te gebruiken bij de beslissing om klaagster niet aan te stellen in de functie van waarnemend fysiotherapeut.

Oordeel 2007-06 
Klaagster is sinds januari 2005 in dienst bij verweerster als grondstewardess op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst van telkens één jaar. In twaalf maanden verzuimt klaagster wegens ziekte 103 kalenderdagen. Vanwege het gangbare ziekteverzuimbeleid bij verweerster vindt in augustus 2006 een zogenaamd frequent verzuimgesprek plaats tussen klaagster en verweerster.

Oordeel 2006-05
Voldoende aannemelijk is geworden dat verweerster op eigen initiatief aan klaagster tijdens de sollicitatieprocedure heeft gevraagd uitleg te geven over haar met ziekte samenhangende verzuim in het verleden.

Oordeel 2004-14
Klaagster werkt bij KLM Cityhopper (KLMC) en solliciteert bij KLM naar de functie van cabine personeel. KLMC heeft afspraken gemaakt met KLM over doorstroming personeel. Daardoor krijgt KLM inzage in de personeelsdossiers van KLM. Na inzage personeelsdossier klaagster, stelt KLM klaagsters ziekteverzuim in het verleden aan de orde in het sollicitatiegesprek. KLM beslist, dat klaagster niet kan doorstromen, omdat KLM twijfelt aan klaagsters belastbaarheid.

Oordeel 2004-08
Casino exploitant heeft voor de functie van croupier een aanstellingskeuring verplicht gesteld. Bij de keuring wordt gebruik gemaakt van een algemene vragenlijst. Volgens de Arbo-dienst voldoet de aanstellingskeuring aan de voorschriften van de WMK. De Arbo-dienst beschouwt de functie van croupier als een risico-functie.

Oordeel 2004-02
Klaagster staat als werkzoekende ingeschreven bij een uitzendbureau. Zij solliciteert naar een vacature. Bij het vragen naar referenties bij de vorige werkgever blijkt dat klaagster vaak ziek was. Tijdens de sollicitatieprocedure stelt het uitzendbureau klaagster vragen over haar ziekteverzuim.

Oordeel 2004-01
Uitzendbureau stelt sollicitant vragen over ziekteverzuim in het verleden, naar aanleiding van ongevraagde opmerking van vorige werkgever. Intakeprocedure wordt gelijkgesteld aan sollicitatieprocedure. Sollicitant moet zelf het initiatief nemen noodzakelijke aanpassingen bespreekbaar te maken.

Oordeel 2002-05
Werkgever vraagt tijdens sollicitatieprocedure naar REA- en WAO-verleden sollicitant.


Adviezen

Advies 2016-26
Vraagsteller is 15 jaar in dienst bij zijn werkgever. Hij heeft 12 jaar als monteur gewerkt. Daarna heeft hij een kantoorfunctie gekregen, laatst als hoofd. Vraagsteller is ruim een half jaar geleden ziek geworden en is inmiddels door de bedrijfsarts beter verklaard voor de functie als hoofd.

Advies 2015-19
Een werknemer heeft in het verleden een aanstellingskeuring gehad in verband met zijn nieuwe functie. Voorafgaand aan deze keuring diende hij een formulier in te vullen, met daarin onder andere vragen over ziekteverzuim in het verleden. De werknemer heeft de aanstellingskeuring positief afgerond en ging de betreffende functie vervullen.

Anderhalf jaar na de aanstellingskeuring is de werknemer uitgevallen wegens medische klachten. De werknemer heeft aangegeven dat hij mogelijk onjuiste informatie heeft verstrekt, dan wel relevante informatie heeft achtergehouden tijdens de keuring. De werkgever vraagt of het mogelijk is om het formulier van de aanstellingskeuring in te zien of op een andere manier te achterhalen of werknemer onjuiste informatie heeft gegeven tijdens de aanstellingskeuring.

Advies 2014-18
Een medewerker met een tijdelijk dienstverband heeft zich gedurende de contractstermijn regelmatig ziek gemeld. Bij het gesprek over verlenging van het contract komt dit aan de orde en wordt hem gevraagd een plan te maken om zijn ziekteverzuim terug te dringen. In afwijking van de gebruikelijke gang van zaken verlengt de werkgever het contract met een nieuw tijdelijk contract in plaats van een vast diensverband. Een lid van een ondernemingsraad (OR) vraagt of dit geoorloofd is en wat dit betekent als de volgende contractverlenging aan de orde is.

Advies 2013-10
Vraagsteller heeft een WW-uitkering en doet via het UWV mee aan een ronde van ‘korte’ kennismakingsgesprekken (speeddate-sollicitatie) met een taxibedrijf. Het taxibedrijf wil dat sollicitanten een gezondheidsverklaring overhandigen. Vraagsteller had deze informatie of een verzoek daartoe niet vanuit UWV ontvangen en wil weten hoe om te gaan met mogelijke vragen over zijn gezondheid bij het gesprek. Ook wil hij weten of hij moet melden dat hij een oogoperatie heeft ondergaan. Hij kan momenteel autorijden.

Advies 2012-15
De vraag is of een werkgever bij indiensttreding aan een werknemer vragen mag stellen ten behoeve van een verzekering in het kader van arbeidsongeschiktheid.

Advies 2012-02 
Een bedrijfsarts voor een bedrijf voor taxi-/rolstoel-/bus-/invalide- en schoolvervoer stelt de CKA een vraag over het keuringsbeleid, vanwege hoog verzuim onder starters.

Advies 2012-01 
Een HRM-adviseur van een gemeente vraagt de CKA of een aanstellingskeuring is toegestaan voor de medewerkers werkzaam op de afdeling Handhaving Openbare Omgeving.

Advies 2008-03
Verzoekster is aan het solliciteren voor een functie in het buitenland als operatie assistente. Ze is echter eerder dit jaar geopereerd aan een rughernia. Hiervan is ze nu volledig hersteld en ze kan weer voor 100% werken. Het ziekenhuis eist een medische keuring, waaronder een vragenlijst. Daarin staat ook de vraag of ze in de afgelopen 12 maanden arbeidsongeschikt is geweest. Vraag aan de CKA is of ze deze vraag naar waarheid moet invullen.