12. Is een aanstellingskeuring tijdens een bestaand dienstverband toegestaan?

Niet: indien de keuring wordt verricht voor de functie waarin de werknemer reeds (enige tijd) werkzaam is.

Wel: indien er sprake is van een keuring in verband met een wijziging van de arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever en de nieuwe functie of nieuwe taken bijzondere eisen stellen aan de medische geschiktheid. De keuring moet dan voldoen aan de voorwaarden van de Wet op de medische keuringen (Wmk).

N.B.: Vaak wordt een keuring in dit verband verward met een (periodieke) keuring tijdens dienstverband. Hiervoor verwijst de CKA naar de Leidraad verplichte medische keuringen van werknemers tijdens hun dienstverband, op de website van de nvab.