15. Wat kunt u met een oordeel van de CKA bereiken?

Een oordeel van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeurigen (CKA) is niet bindend.

Het is wel zo dat, mocht(en) (een der) partijen vervolgens een gerechtelijke procedure starten, het oordeel in deze procedure kan worden ingebracht.
Het is vervolgens aan de rechter wat hij met het oordeel van de CKA doet.