13. Is een keuring voor een opleiding gelijk te stellen met een aanstellingskeuring?

Bij baangarantie

Ja. Indien er sprake is van een opleiding met baangarantie, dan is een keuring voor een opleiding een aanstellingskeuring. De keuring wordt dan namelijk verricht in verband met het aangaan van een arbeidsverhouding. Bijvoorbeeld in de vorm van een leer/werkcontract waarbij een keuring wordt verricht voorafgaand aan het sluiten van het contract.

Arbeidsverhouding bij goede afronding

Ja. Ook kan sprake zijn van een aanstellingskeuring indien een medische keuring wordt verricht bij de toegang tot een (kortdurende) opleiding. De reden: In zo'n geval zal aansluitend aan de opleiding een arbeidsverhouding worden aangegaan onder voorwaarde van goede afronding van de opleiding.

Geen zekerheid over functie na afronding

Nee. Er is géén sprake van een aanstellingskeuring als het gaat om een medische keuring enkel voor de toegang tot een (beroeps)opleiding, zonder enige zekerheid over een functie na het afronden van de opleiding.