1. Wie kan een klacht over een aanstellingskeuring bij de CKA indienen?

  • Sollicitanten,
  • werkgevers, 
  • keurend artsen en
  • ondernemingsraden of vergelijkbare medezeggenschapsorganen

kunnen bij de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) een klacht over een aanstellingskeuring indienen.