16. Zijn er kosten verbonden aan de procedure bij de CKA?

Nee, de procedure bij de CKA is kosteloos. Wel zijn eventuele kosten voor (rechts)bijstand en reiskosten voor eigen rekening.