14. Wat kan een sollicitant doen wanneer hij het oneens is met de uitslag van de aanstellingskeuring?

Herkeuring

Op grond van artikel 12 van de Wet op de medische keuringen heeft de sollicitant/keurling recht op een herkeuring. De aanvraag hiervoor moet de keurling binnen 1 week na ontvangst van de uitslag doen.

Onafhankelijke arts

De keuringvrager (meestal de werkgever) dient een regeling te hebben voor een herkeuring door een onafhankelijk arts. De herkeurend arts dient in ieder geval een andere, onafhankelijke arts te zijn dan de arts die de eerste keuring heeft uitgevoerd. De herkeuring kan wel plaatsvinden bij dezelfde arbodienst.

Beslissing

De keuringvrager mag pas een beslissing nemen over de aanstelling nadat hij de uitslag van de herkeuring heeft ontvangen.

Kosten

De kosten van de herkeuring komen voor rekening van de keuringvrager, zij het dat hij een redelijke bijdrage mag verlangen van de sollicitant.