7. Is een psychologische keuring tijdens de sollicitatieprocedure toegestaan?

Vragen en onderzoeken moeten betrekking hebben op het ‘medische’ om van een aanstellingskeuring in de zin van de Wmk te kunnen spreken. Aanstellingskeuringen in de zin van de Wmk vallen onder de bevoegdheid van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA).

Psychiatrische onderzoeken vallen wel onder medische onderzoeken.

Psychologische onderzoeken vallen in beginsel niet onder de Wmk.

In principe valt een psychologische keuring niet onder de werking van de Wet op de medische keuringen (Wmk), zodat de CKA niet bevoegd is om hier uitspraken over te doen.

Indien tijdens het psychologisch onderzoek vragen over de gezondheid worden gesteld kan er toch sprake zijn van een keuring in de zin van de Wmk. Dat is het geval wanneer het doel van die vragen verder reikt dan past binnen het doel van de psychologische keuring. In dat geval is de CKA wel bevoegd.