10. Vallen uitzendkrachten onder de Wet op de medische keuringen?

Ja, uitzendkrachten vallen onder de Wet op de medische keuringen (Wmk).

Want: Uitzendkrachten gaan een uitzendovereenkomst (= arbeidsovereenkomst) aan met het uitzendbureau zodat het bureau hen kan uitzenden naar een opdrachtgever die de uitzendkracht wil inlenen (inlener).
Indien de inlener de uitzendkracht een medische keuring wil laten ondergaan, dan wordt deze keuring met het oog op het inlenen verricht - en dus in verband met het aangaan van de arbeidsverhouding.