5. Mag de keurend arts vragenlijsten gebruiken?

Ten behoeve van de medische keuring mag de keurend arts wél een vragenlijst laten invullen.
De vragen dienen specifiek gericht te zijn op de bijzondere functie-eisen behorend bij de functie waarvoor wordt gekeurd. De arts moet u desgevraagd inlichten over de bijzondere functie-eisen (zie vraag 4 voor de definitie en voorbeelden van bijzondere functie-eisen).