6. Wat mag de keurend arts aan de werkgever/opdrachtgever meedelen?

Wel: De keurend arts mag meedelen of de keurling geschikt, ongeschikt of geschikt onder voorwaarden is.
Niet, tenzij: Over de medische informatie die tijdens de keuring is verkregen, mag de keurend arts niets aan de werkgever meedelen, tenzij de sollicitant hiertoe uitdrukkelijk toestemming geeft!