Weet wat uw rechten zijn!

Wat is een aanstellingskeuring?

Als je solliciteert naar een nieuwe baan kan de aankomende werkgever soms een medische keuring vragen. Dat heet een aanstellingskeuring. Deze keuring vindt plaats vóórdat de arbeidsovereenkomst wordt getekend. Deze website gaat over de regels rond deze keuringen. Wie solliciteert naar een nieuwe baan of wie een vacature wil invullen, vindt hier de belangrijkse richtlijnen.


Nog vaak misverstanden over aanstellingskeuringen - CKA-jaarverslag 2015

De Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA) constateert in haar jaarverslag 2015 opnieuw dat de Wet op de medische keuringen (Wmk) en de bepalingen daarin met betrekking tot aanstellingskeuringen, niet altijd worden nageleefd. De CKA richt zich op het signaleren en verbeteren hiervan.
 

Een aanstellingskeuring mag niet! Tenzij...

Het uitgangspunt van de wet is dat een aanstellingskeuring niet is toegestaan. Het mag alleen in bijzondere gevallen. Namelijk voor functies die risico kunnen opleveren voor je gezondheid of veiligheid of voor die van anderen. Lees meer hierover op deze site.
 

 

Informatie voor werknemers en sollicitanten

 

Informatie voor werkgevers

 

Dit is de website van de Commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen CKA

Deze commissie is ingesteld om de juiste toepassing en naleving van de Wet op de medische keuringen (Wmk) te bevorderen. Bij de CKA kun je ook terecht met vragen en klachten over aanstellingskeuringen.